สาระดีๆทั่วไป

หนึ่งในพระราชดำริ ตอน นวัตกรรมมะพร้าวน้ำหอม

คุณค่าทางโภชนาการที่มีผลการวิจัยรองรับ ความสะอาด สดใหม่ กลิ่นรสที่หอมหวานเป็รนธรรมชาติ ทำให้ มะพร้าวน้ำหอม ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกยังเป็นตัวเลขที่กระตุ้นภาคอุตสาหกรรม หันมาพัฒนาผลิตภันฑ์มะพร้าวน้ำหอม

สาระดีๆทั่วไป

หนึ่งในพระราชดำริ ตอน เกษตรปลอดภัยด้วย Green House

ตอนแรกประเทศเราไม่ค่อยที่จะเห็นความสำคัญ เพราะว่ายังไงเราก็ปลูกได้ ประเทศไทยเราเป็นเมืองดินอยู่แล้ว เมืองอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเราไม่จำเป็น แต่จริง ๆ แล้วทุกวันนี้และนับไปข้่างหน้าน้ำก็ยิ่งร่อยหรอ พวกแมลงศัตรูพืชก็จะเยอะมากกว่าเดิม