ลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” รับสิทธิ์เงิน 3,000 บาท

www.คนละครึ่ง.com เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนคนละครึ่งเพื่อรับสิทธิ์เงิน 3,000 บาท ตั้งแต่เวลา 06.00 น. สามารถรองรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้จำนวน 100,000 คนต่อวินาที

คนละครึ่ง
คนละครึ่ง

ระบบการลงทะเบียนและแอปพลิเคชันต่างๆ ของโครงการคนละครึ่งมีความพร้อมแล้วสำหรับการเปิดรับลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ >>  www.คนละครึ่ง.com

(เปิดให้ลงทะเบียน เวลา 06.00 น. วันที่ 16 ต.ค. 2563)

ทั้งนี้ สำหรับระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาโดยมีการขยาย bandwidth เพื่อรองรับการลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้พร้อมกัน 100,000 คนต่อวินาที

คนละครึ่ง
คนละครึ่ง

อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ตามโครงการ “คนละครึ่ง” แล้วนั้น จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ได้ จึงขอให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายของท่านต่อไป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ www.คนละครึ่ง.com

 เวลา 06.00 – 23.00 น. วันที่ 16 ต.ค. 2563