ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2563

ตรวจผลรางวัล

สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจรางวัล รวดเร็วทันใจ ตรวจได้ทันทีที่ระบบตรวจผลรางวัลของสำนักงานสลากฯ ตรวจง่าย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 2563

ได้เวลามา ตรวจหวย กันแล้วจ้า

 >>  ลิ้งค์ตรวจหวยทั้งหมด  <<

เงื่อนไขเงินรางวัลสลากกินเเบ่งรัฐบาล
รางวัลที่ หนึ่ง 1 รางวัล 6,000,000
รางวัลที่ สอง 5 รางวัล 200,000
รางวัลที่ สาม 10 รางวัล 80,000
รางวัลที่ สี่ 50 รางวัล 40,000
รางวัลที่ ห้า 100 รางวัล 20,000
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง 2 รางวัล 100,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 4,000
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 4,000
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง 10,000 รางวัล 2,000
สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท
ก. เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน
ค. ผู้ถูกรางวัลต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ง. ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

โชคดีเป็นของทุกท่าน สาธุ …