ขั้นตอนการลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” รับเงิน 5,000 บาท นาน 3 เดือน

ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน "เราไม่ทิ้งกัน"
ขั้นตอนการลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน”

โดยหลังจากที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการ ดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID 19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

โดยเฉพาะ มาตรการสนับสนุนเงินคนละ 5000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน โดยเฉพาะเงินเยียวยา แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิด ที่เสี่ยงตามการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน โดยมีขั้นตอนดังนี้

เยียวยาโควิด-19
เยียวยาโควิด-19

คุณสมบัติ

แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือคนที่ส่งเงินประกันสังคมเอง มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID 19

หลักฐานที่ต้องเตรียม

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลนายจ้าง

สามารถขอรับเงินสนับสนุนได้ 2 วิธี

1) ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มี. ค. 63 นี้

2) ติดต่อได้ที่ ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธกส. และธนาคารออมสิน

โดยจะใช้เวลา ในการดำเนินงานโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ประมาณ 5 วัน หรือหากใครไม่มีพร้อมเพย์ ก็เป็นบัญชีออมทรัพย์ก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เว็บไซด์ดังกล่าว ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน คาดว่า วันที่ 28 มีนาคมนี้ ถึงจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนกัน อย่างไรก็ตามถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ลงทะเบียนรับเงิน 5 พัน ทำได้ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องไปธนาคาร