เกษตรสวนครัวยุคใหม่ ระบบ อควาโปนิกส์ ปลูกผักโดยไม่ต้องรดน้ำเอง

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยของแก่น เป็นเรื่องของการปลูกผักสวนครัว พร้อมกับเลี้ยงปลาโดยไม่ต้องรดน้ำผักเลย งานวิจัยสวนครัวยุคใหม่หรือระบบ อควาโปนิกส์ คือระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาไม่ใช้ดินปลูกพืช ใช้ไฟฟ้าให้ระบบน้ำหมุนเวียน โดยปลาจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตอาหารให้พืช ส่วนวัสดุปลูกพืชก็จะช่วยบำบัดน้ำให้ปลา

ที่ผ่านมาหลายคนที่นำไปใช้อาจจะพบปัญหาว่า ธาตุอาหารในน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ปลูกพืชได้น้อยชนิด ซึ่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้วิจัยต่อยอดจนได้สัดส่วนและวัสดุที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนขนาดแปลงปลูกให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ได้ อย่างเช่นแปลงปลูกขนาด 48 ตารางเมตร ที่ใหญ่ที่สุดในงานวิจัยเหมาะกับชุมชนและโรงเรียน ปลูกพืชได้มากกว่า 20 ชนิด เลี้ยงปลาได้ถึง 20 กิโลกรัม และใช้น้ำหมุนเวียนในระบบ 2 ลูกบาศเมตร โดย อาจารย์ กมล เลิศรัตน์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า

จากการศึกษามาแล้วมันจะเป็นสัดส่วน โดยใช้น้ำเป็นเกณฑ์ น้ำ 100 ลิตร จะเลบรี้ยงปลาได้ 1 กิโลกรัม แต่พอปลูกพืชได้ 100-200 ลิตร ของภาชนะบรรจุ แล้วในการปลูกพืชเองต้องมีวัสดุที่เหมาะสม ซึ่งจากการค้นพบ ก็พบว่าวัสดุที่เหมาะสมก็คือ หิมแม่ลัง หรือหินศิลาแลง ในระบบเมื่อปลาถ่ายของเสียออกมา แบดทีเรียจะทำหน้าที่เปลี่ยนของเสียให้เป็นสารอาหารพืช หินจะเป็นโพรงซึ่งเป็นที่อยู่ของแบดทีเรีย ประโยชน์ของหินก็คือ ให้ธาตุอาหารพืช โดยค่อย ๆ ปล่อยออกมาให้พืช ซึ่งเราไม่ต้องเติมธาตุเหล็กเหมือนกับการปลูกพืชในน้ำ

ข้อจำกัดของระบบนี้ก็คือจะต้องอยู่ในที่ ๆ มีแสงแดดดี และไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า ข้อดีคือการสร้างแหล่งอาหารได้เอง ไม่ต้องใช้เวลาดูแลมาก และปลูกผักได้หลายชนิด