วิธีแปรรูปมะพร้าวน้ำหอม จากสวนสูห้างสร้างรายได้แบบยั่งยืน

การแปรรูปเเละการนำนวัตกรรมมาใช้สินค้าเกษตรเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เเบบยั่งยืน ตัวอย่างของผู้ประกอบการของ จ.สมุทรสาคร ที่นำนวัตกรรมแปรรูปเป็น มะพร้าวน้ำดื่ม เพิ่มมูลล่าได้สูงถึงร้อยละ 30 ต่อลูกพร้อมนำนวัตกรรมการจัดเก็บมะพร้าวสดมาไว้ใช้ในช่วงที่มะพร้าวขาดแคลนได้ด้วย

พื้นที่ 25 ไร่ ตำบลหลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ของ นายวิชิต เกษมปาน เขาใช้ปลูก มะพร้าวน้ำหอม ทั้งหมดเลย ปรับพื้นที่จากปลูกพืชล้มลุกมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมกว่า 20 ปีแล้ว ผลผลิตมะพร้าวสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก20 วัน จะมีรถมารับซื้อถึงที่สวน ถ้าเป็นหน้าฝน จะเก็ยได้ 10,000 ลูกต่อรอบ ขายได้ลูกละ 10-12 บาท แต่ว่าหน้าแล้งจะขายได้4-5000 ลูกต่อรอบ ขายได้ลูกละ 15-16 บาท

นายวิชิต เกษมปาน กล่าว่า

ในช่วงหน้าแล้งที่แพงเพราะวง่าผลผลิตออกน้อย คือราคามันก็จะสูงขึ้นไป และถ้าถ้าหน้าแล้งน้ำมันจะดีกว่าเพราะว่ามันแล้งไม่กินน้ำมาก น้ำมันจะหวานและหอมกว่าหน้าฝน รถจะนำมะพร้าวเหล่านี้จะไปส่งโรงงานตกแต่งและโรงงานแปรรูป

หนึ่งในโรงงานที่ผลผลิตมะพร้าวในสมุทรสาครส่งไปก็คือ โรงงานมะพร้าวน้ำหอมพร้อมรับประทาน